Özgeçmiş

EĞİTİM BİLGİLERİ

2008-2014
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

Doktora

Fen Bilimleri, Kimya

2002-2006
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

Yüksek Lisans

Ziraat Fakültesi/ Fen Bilimleri/, Gıda Mühendisliği

1995-1999
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

Lisans

Zirrat fakültesi/ Fen Bilimleri/, Gıda Mühendisliği

YAPTIĞI TEZLER

Mayıs, 2014
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA

Doktora

Hidrojel ve kompozitlerin sentezi, karakterizasyonu ve bazı radyonükleitlerin sulu ortamdan kazanımı

Mart, 2004
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ İRAAT FAKÜLTESİ/G GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/GIDA BİLİMİ VE TEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALI

Yüksek Lisans

Van otlu peynirinde kullanılan sirmo (Allium atroviolaceum Boiss.), siyabo (Ferula rigidula Dc.) ve mendi (Chaerophyllum crinitum Boiss.) bitkilerinin bazı patojen bakteriler üzerine antmikrobiyal etkisi

SERTİFİKALAR

Thermo Scientific Marka HPLC, AAS, ICP-MS, ICP-OES, CHN-S, GC-MS, GC, IR-MS, POP-UV, IC, ASE350, LC-MS, FTIR, Redoks Lab

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi/Bilim Uygulama Araştırma merkezi, 2018

Micromeritics Accupyc 1340 Helyum Piknometresi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi/Bilim Uygulama Araştırma merkezi, 2018

Micromeritics Marka Nanoplus DLS Model Nabnopartikül ve Zeta Potansiyel Analiz Cihazı, Terralab

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi/Bilim Uygulama Araştırma merkezi, 2018

Bilirkişilik Temel Eğitimi

TMMOB Kimya Mühendisleri Odası, 2017

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, 2017

TS EN ISO Temel ve Dokümantasyon Eğitimi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi/Bilim Uygulama Araştırma merkezi, 2015

Triton DMA Kullanıcı Eğitimi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi/Bilim Uygulama Araştırma merkezi, 2015

AKADEMİK UNVANLAR/GÖREVLER

2018 - Devam Ediyor
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

Dr.Öğr.Üyesi

Mühendislik

2015 - 2018
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

Yrd.Doç.Dr

Mühendislik

ARAŞTIRMA ALANLARI

 • Gıda Biyoteknolojisi
 • Kimya Mühendisliği
 • Gıda Mikrobiyolojisi
 • Biyoteknoloji
 • Nanoteknoloji

SCI,SSCI,AHCI INDEXLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

 • Alpaslan D., Erşen Dudu T., Aktaş N., "Synthesis, Characterization and Modification of Novel Food Packaging Material
  from Dimethyl acrylamide/Gelatin and Purple Cabbage Extract", Manas Journal of Engineering (MJEN) , vol.6, pp.15-
  33, 2018
 • Alpaslan D., "Investigation of Thermal Behaviors of Poly(3-Chloro-2-Hydroxypropyl Methacrylate) modified with
  Amine-RichGroups", Hacettepe Journal of Biology and Chemistry, vol.46, pp.609-627, 2018
 • Yiğit A. , Turhan Irak Z., Öztürk D., Öztürk E., Alpaslan D., Şahan T., et al.,"Van Gölü Suyunun İyon Karakterizasyonuyla
  Su Kalitesinin Belirlenmesi", Journal of the Institute of Science and Technology, vol.7, pp.169-179, 2017
 • Demirci S., Alpaslan D., Erşen Dudu T., Aktaş N., Öztürk Ö.F., Şahiner N., "SENTETİK GÜBRE YÜKLEME VE SALIM İÇİN
  HİDROJEL-KİL KOMPOZİTLERİ", Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.1, ss.39-64,
  2015
 • Alpaslan D., Aktaş N., Yılmaz S., Şahiner N., Güven O., "The Preparation of p(acrylonitrile-co-acrylamide) hydrogels for uranyl ion recovery from aqueous environments", Hacettepe Journal of Biology and Chemistry , vol.42, pp.89-97,
  2014
 • Şahiner M., Bütün S., Alpaslan D., Bitlisli B.O., "Preparation of collagen based composite materials with synthetic
  polymers for potential wound dressing applications", Hacettepe J Biol Chem, vol.42, pp.63-69, 2014

HAKEMLİ KONGRE/SEMPOZYUM BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR

 • Alpaslan D., Erşen Dudu T., Aktaş N., "p(DMAAm) Hidrojellerin Sentezi, Karakterizasyonu ve Sülfat İyonu
  Absorpsiyonu", 13. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, VAN, TÜRKIYE, 3-6 Eylül 2018, ss.7696-7696
 • Erşen Dudu T., Alpaslan D., Aktaş N., "The Preparation of Modified Biocompatible Hydrogel for Urea Fertilizer
  Recovery from Aqueous Environments ", ICENS 2018, Kiev, UKRAYNA, 2-6 Mayıs 2018, vol.1, pp.1-1
 • Erşen Dudu T., Alpaslan D., Aktaş N., "Modifiye Edilmiş p(DMAAm)/HCl Hidrojeli ile Çevresel Sulardan Sülfat İyonu
  Absorpsiyonu", 13. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, VAN, TÜRKIYE, 3-6 Eylül 2018, ss.7697-7697
 • Erşen Dudu T., Alpaslan D., Aktaş N., "Synthesis, Characterization and Agricultural Application of Modified p(DMAAmco-
  Agar)-HCL Biocompatible Hydrogel ", ICENS 2018, Kiev, UKRAYNA, 2-6 Mayıs 2018, vol.1, pp.1-2
 • Alpaslan D., Erşen Dudu T., Aktaş N., " Environmentally FriendlyBiocompatible Hydrogels for Water Conservation and
  Urea Absorption in Agricultural Lands ", ICENS 2018, Kiev, UKRAYNA, 2-6 Mayıs 2018, vol.1, pp.1-1
 • Alpaslan D., Erşen Dudu T., Aktaş N., Savran A., "Absorption of Urea by Novel Biocompatible Hydrogel (p(DMAAmco-
  Agar))", ICENS 2018, Kiev, UKRAYNA, 2-6 Mayıs 2018, vol.1, pp.1-1
 • Erşen Dudu T., Alpaslan D., İşleyen Ş., Aktaş N., "Optimization With Response Surface Methodology Of Toluidine
  BlueBiosorption Conditions From Aqueous Solutions By PolyporusSquamosus (Huds.) Fr. Fungus As Biosorbent", 3rd
  International Conference on Engineering and Natural Sciences, Budapeşte, MACARISTAN, 3-7 Mayıs 2017, pp.653-65
 • Erşen Dudu T., Alpaslan D., Erdoğan F., Aktaş N., "Synthesis, Characterization And Possible Agricultural Application
  OfP(DMAAM-Co-Ca) Hydrogel", 3rd International Conference on Engineering and Natural Sciences, Budapeşte,
  MACARISTAN, 3-7 Mayıs 2017, pp.438-438
 • Alpaslan D., Erşen Dudu T., Kubilay Ş., Savran A., "Absorption of Toluidine Blue and Alizarin Red S Dyes By Poly(2-
  Acrylamido-2-Methyl-1-Propansulfonic Acid Sodium Salt–Co-3-Acrlylamidopropil-Trimethyl Ammonium Chloride)-
  Lentinus Tigrinus (Bull.) Fr. Composite Hydrogel", ICENS III International Conference on Engineering and Natural
  Sciences, Budapeşte, MACARISTAN, 3-7 Mayıs 2017, pp.537-537
 • Alpaslan D., Erşen Dudu T., Kul A.R., Aktaş N., "Environmental Usage Of P(Amps-Co-Aptmacl)-Lentinus Tigrinus(Bull.)
  Fr. Bio-Composite Hydrogel", 3rd International Conference on Engineering and Natural Sciences, Budapeşte,
  MACARISTAN, 3-7 Mayıs 2017, pp.598-598
 • Erşen Dudu T., Alpaslan D., Kazankaya A., Aktaş N., "Environmentally Friendly Superabsorbent Polymers And
  TheirApplication For Environmental Purposes", 3rd International Conference on Engineering and Natural Sciences,
  Budapeşte, MACARISTAN, 3-7 Mayıs 2017, pp.599-599
 • Alpaslan D., Erşen Dudu T., Uzun Y., Aktaş N., "Synthesis, Characterization And Agricultural Application Of
  ModifiedP(Dmaam)-Naoh Hydrogel", 3rd International Conference on Engineering and Natural Sciences, Budapeşte,
  MACARISTAN, 3-7 Mayıs 2017, pp.693-693
 • Erşen Dudu T., Alpaslan D., Şahan T., Aktaş N., "Synthesis, Characterization and Agriculture Application of Modified
  p(DMAAm-co-MA-co-CA)-NaOH Superabsorbent Hydrogel", The Eurasian Agriculture and Naturel Sciences Congress,
  Bishkek, KIRGIZISTAN, 20-23 Eylül 2017, pp.108-108
 • Erşen Dudu T., Alpaslan D., Aktaş N., "Recovery of Nitrogen from Treated WastewaterUsing Superabsorbent
  Hydrogel", International Conference on Advances and Innovations in Engineering (ICAIE), ELAZIĞ, TÜRKIYE, 10-12
  Mayıs 2017, pp.125-125
 • Erşen Dudu T., Alpaslan D., Erdoğan F., Aktaş N., "Synthesis, Characterization and Possible Agricultural application of
  P Hydrogel", , III International Conference on Engineering and natural Sciences, Budapeşte, MACARISTAN, 3-7 Mayıs
  2017, pp.1-1
 • Alpaslan D., Erşen Dudu T., Aktaş N., "Synthesis of Modified Superabsorbent Hydrogel andTheir Environmental
  Applications", International Conference on Advances and Innovations in Engineering (ICAIE), ELAZIĞ, TÜRKIYE, 10-12
  Mayıs 2017, pp.126-126
 • Erşen Dudu T., Alpaslan D., Şahiner N., Aktaş N., "Atık Sulardan Tekstil Boyalarının poli(3-Acrylamidopropyl-Trimethyl
  Ammonium Chloride)-Lentinus tigrinus (Bull.) Fr. (p(Aptmacl)-L. tigrinus (Bull.) Fr.) Hidrojeli ile Uzaklaştırılması", 12.
  Ulusal Kimya Mühendisliği Kongersi (UKMK 2016), İZMİR, TÜRKIYE, 23-26 Ağustos 2016, ss.1-1
 • Akreyi H. , Şahan T., Erşen Dudu T., Alpaslan D., Uzun Y., "Optimization of Toluidine Blue Biosorption Conditions From
  Aqueous Solutions by Lentinus tigrinus (Bull.) Fr. Fungi as Biosorbent with Response Surface Methodology", 2nd
  INTERNATIONAL CONGRESS ON APPLIED BIOLOGICAL SCIENCES, Sarajova, BOSNA HERSEK, 27-31 Mayıs 2016, pp.1-2
 • Alpaslan D., Erşen Dudu T., Aktaş N., "Characterization of cationic hydrogels and their removal of phenol red textile
  dyes from aqueous environment", Self-assembly in the World of Polymers , Prague, CEK CUM., 10-14 Ağustos 2016,
  pp.1-1
 • Alpaslan D., Erşen Dudu T., Aktaş N., "Synthesis, characterization and possible agricultural application of nonionic
  p(DMAAm) hydrogel", Self-assembly in the World of Polymers , Prague, CEK CUM., 10-14 Ağustos 2016, pp.1-1
 • Erşen Dudu T., Alpaslan D., Aktaş N., "Environmentally friendly superabsorbent polymers for water-holding in
  agricultural lands and their application for environmental purposes", Self-assembly in the World of Polymers, Prague,
  CEK CUM., 10-14 Ağustos 2016, pp.1-1
 • Erşen Dudu T., Alpaslan D., Şahan T., Aktaş N., "Synthesis and Characterization of bio-based composite and Their
  Application for Environmental Purposes", 2nd International Congress on Applied Biological Sciences, Saraybosna,
  BOSNA HERSEK, 27-31 Mayıs 2016, pp.P82-P82
 • Alpaslan D., Erşen Dudu T., Şahiner N., Aktaş N., "Polimer Esaslı Hidrojellerin Sentezi, Karakterizasyonu ve Sulu
  Çözeltilerden Azotlu Bileşiklerin Giderilmesi", 12. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongersi (UKMK 2016), İZMİR, TÜRKIYE,
  23-26 Ağustos 2016, ss.1-1
 • Alpaslan D., Erşen Dudu T., Kubilay Ş., Aktaş N., "Uptake of Toluidine Blue, Alizarin Red S, and Gallocyanine dyes from
  Aqueous Environment with poly(2-acrylamido-2-methyl-1-propansulfonic acid sodium salt)-Polyporus Squamosus",
  2nd INTERNATIONAL CONGRESS ON APPLIED BIOLOGICAL SCIENCES, Sarajova, BOSNA HERSEK, 27-31 Mayıs 2016,
  pp.4-5
 • Erşen Dudu T., Alpaslan D., Aktaş N., "Removal of Textile Dyes from Aqueous Environment with poly(2-acrylamido-2-
  methyl-1-propansulfonic acid sodium salt –co- 3-acrlylamidopropil-trimethyl ammonium chloride)- Polyporus
  Squamosus (Huds.) Fr. Composite Hydrogel” ", 2nd INTERNATIONAL CONGRESS ON APPLIED BIOLOGICAL SCIENCES,
  Sarajova, BOSNA HERSEK, 27-31 Mayıs 2016, pp.3-4
 • Erşen Dudu T., Alpaslan D., Şahiner N., Aktaş N., "Removal of Some Textile dyes from Aqueous Environment with
  Hydrogel-fungi Composite", 2nd INTERNATIONAL CONGRESS ON APPLIED BIOLOGICAL SCIENCES, Sarajova, BOSNA
  HERSEK, 27-31 Mayıs 2016, pp.1-3
 • Alpaslan D., Erşen Dudu T., Şahiner M., "ANYONİK VE KATYONİK ÖZELLİKLERE SAHİP HİDROJELLERİN, SENTEZİ,
  KARAKTERİZASYONU ve ARSENİK METAL İYONU ABSORPSİYONU", 27. Ulusal Kimya Kongresi, ÇANAKKALE, TÜRKIYE,
  23-28 Ağustos 2015, ss.816-816
 • Erşen Dudu T., Alpaslan D., Sahiner M., "SULU ÇÖZELTİLERDEN Cr3+ ve Cr6+ METAL İYONLARININ POLİMERESASLI
  HİDROJELLER ile GİDERİLMESİ", 27. Ulusal Kimya Kongresi, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 23-28 Ağustos 2015, ss.815-815
  Şahiner M., Alpaslan D., Bitlisli B.O. , "Hybrid hydrogel films with antimicrobial properties.", 245th ACS National
  Meeting, NewOrleans, A.B.D., 7-11 Nisan 2013, pp.247-247
 • Şahiner M., Alpaslan D., Sağbaş S., Bitlisli B.O., Yılmaz S., "Kollojen İçeren Hidrojel Kompozit Filmlerin Galik Asit
  Salımının HPLC Tekniği İle Belirlenmesi. ", Kromatografi 2013 Kongresi , BURSA, TÜRKIYE, 17-21 Haziran 2013, ss.3-3
 • Şahiner N., Alpaslan D., Seven F. , Çağlar A., Aktaş N., "Dual Hydrogel Nanocomposite Networks For Rapid And
  Selective Metal İon Absorption", Third International Symposium Frontiers in Polymer Science., Barcelona, ISPANYA,
  21-23 Mayıs 2013, pp.1-1
 • Alpaslan D., Erşen Dudu T., Kubilay Ş., Şahiner N., Aktaş N., "Removal of As (V), Cr (III) and Cr (VI) from aqueous
  environment by modifiable hydrogels", 245 ABSTRACTS OF PAPERS OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIET, New
  Orleans, A.B.D., 7-11 Nisan 2013, pp.379-379
 • Erşen Dudu T., Alpaslan D., Şahan T., Aktaş N., Şahiner N., "Uptake of As(V) and Cr(VI) from aqueous environment by
  cationic poly(Acrylonitril-co-3-Acrylamidopropyl)trimethylammonium chloride) hydrogels", 245th American Chemical
  Society National Meeting & Exposition, New Orleans, A.B.D., 7-11 Nisan 2013, pp.ENVR-379-ENVR-379
 • Ülker Çakır D., Kırtay Tütüncüler F., Alpaslan D., Sağbaş S., Demirci Ş., Yılmaz S., et al.,"İnsan Plazmasına Eklenen
  Galik Asidin HPLC Tekniği İle Kantitatif Analizi. ", Kromatografi 2013 Kongresi , BURSA, TÜRKIYE, 17-21 Haziran 2013,
  ss.45-45
 • Şahiner M., Alpaslan D., Bitlisli B.O., "Biocompatible collagen-synthetic interpenetrating polymeric hydrogels.", 245th
  ACS National Meeting, NewOrleans, A.B.D., 7-11 Nisan 2013, pp.273-273
 • Alpaslan D., Erşen Dudu T., Şahan T., Kubilay Ş., Aktaş N., Şahiner N., "Değişik Özellikteki Sulu Ortamlardan Toksik
  Metal İyonlarının Uzaklaştırılması için Modifiye Edilebilen Hidrojellerin Kullanılması-2", IV. Ulusal Polimer Bilim ve
  Teknoloji Kongresi, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 5-8 Eylül 2012, ss.298-298
 • Erşen Dudu T., Alpaslan D., Şahan T., Kubilay Ş., Aktaş N., Şahiner N., "Değişik Özellikteki Sulu Ortamlardan Toksik
  Metal İyonlarının Uzaklaştırılması için Modifiye Edilebilen Katyonik Hidrojel Kullanılması-1", IV. Ulusal Polimer Bilim
  ve Teknoloji Kongresi, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 5-8 Eylül 2012, ss.297-297
 • Şahiner M., Alpaslan D., Bütün S., Bitlisli B.O., "Biyomedikal Tekstil Olarak Hazırlanan Kollajen-Hidrojel
  Matrikslerinden Gallik Asit Salım Sistemleri. ", IV. Ulusal Polimer Bilim ve Teknoloji Kongresi , ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 5-8 Eylül 2012, ss.1-1
 • Yalçınkaya Z., Gün M.S., Alpaslan D., Şahan T., Kubilay Ş., "Optimization of Enzymatic Polymerization Conditions of
  Bisphenol A with Response Surface Methodology", International Conference on Enzyme Science and Technology
  (ICEST 2011), AYDIN, TÜRKIYE, 31 Ekim - 4 Kasım 2011, pp.PP47-PP47
 • Yiğit A., Turhan Irak Z., Öztürk D., Öztürk E., Alpaslan D., Şahan T., et al.,"Van Gölü Suyunun İyon Kromatografisi
  Kullanılarak Yapılan Analizi", Kromatografi 2011, DİYARBAKIR, TÜRKIYE, 7-10 Eylül 2011, ss.172-172
 • Alpaslan D., "Traditional Consuptation of Some of Herbs Naturally Grown at Tukey.", 1st International Food and
  Nutriton Congress, İSTANBUL, TÜRKIYE, 15-18 Haziran 2005, pp.10-13
 • Alpaslan D., "Nisin", İzmir Gıda Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 19-21 Nisan 2005, ss.145-148
 • Alpaslan D., "Antimicrobial Functionial Have of Herbs and Spices", Effost 2005. Innovations in Food, , Valancia,
  ISPANYA, 28-29 Ekim 2005, pp.12-15
 • Alpaslan D., "Van Yöresinde Doğal Olarak yetişen Bazı Bitkilerin Geleneksel Tüketim Şekilleri. ", Geleneksel Gıdalar
  Sempozyumu, , VAN, TÜRKIYE, 23-24 Eylül 2004, cilt.1, ss.113-114
 • Alpaslan D., "Gıdalarda Kullanılan Antimikrobiyal İşleve Sahip Bitkisel Maddeler.", 3. Gıda Mühendisliği Kongresi,,
  ANKARA, TÜRKIYE, 2-4 Ekim 2003, ss.431-441

DESTEKLENEN PROJELER

 • "Hidrojel nanokompozit partikülleri ile hızlı ve seçici olarak uranil iyonlarının ve bazı radyonüklidlerin kazanımı", SAN
  TEZ, 00911.STZ.2011-1, , 2013
 • "Ahlat Food Cold Storage", AB Destekli Diğer Projeler, 11111-dga, Koordinatör, 2007
  "Training And Leading Project In Bitis City ", AB Destekli Diğer Projeler, 2222-dga, Koordinatör, 2007
  "Strengthening The Institutional Capacity Of Kurtalan Chamber Of Agriculture", AB Destekli Diğer Projeler, 333CSD,
  Koordinatör, 2009
 • "Hidrojellerle (AMPS-ko-AMPS) bazı toksik absorpsiyonu.", Bilimsel Araştırma Projesi, 2013-RBE-0007., Araştırmacı,
  2013
 • "Van Otlu Peynirinde Kullanılan Bazı Otları Sirmo (Allium atroviolaceum BOISS.),Siyabo (Ferula rigidula DC.), Mendi
  (Chaeroplhyllum crinitum BOISS.) Bitkilerinin Patojen Bakteriler Üzerine Antimikrobiyal Etkisi", BAP Y.Lisans, 123,
  Araştırmacı, 2003
 • "YYÜ Merkezi Laboratuvarı Geliştirme Projesi.", Kalkınma Bakanlığı (DPT), 23, Uzman, Devam Ediyor
  "Çiftçi Destek Eğitimi", Kalkınma Bakanlığı (DPT), TRC3/16/TD/0007 , Koordinatör, Devam Ediyor
 • "Kimya Mühendisliği Bölümünün Altyapısının Güçlendirilmesi", BAP Alt Yapı, FBG-2017-5027, Yönetici, 2017

VERDİĞİ DERSLER

2015-2016
Lisans

Bilgisayara Giriş

2009-2010
Ön Lisans

Tahıl Teknolojisi

2009-2010
Ön Lisans

Meyve-Sebze Teknolojisi

2009-2010
Ön Lisans

Yağ Teknolojisi

2009-2010
Lisans

Gıda Katkı Maddeleri

2009-2010
Ön Lisans

Özel Gıdalar Teknolojisi

2009-2010
Ön Lisans

Süt Hij. ve Mikrobiyolojisi

2009-2010
Ön Lisans

Süt Kimyası ve Biyokimyası

2009-2010
Ön Lisans

Süt makine. Bakım ve Onarımı

2009-2010
Ön Lisans

Süt İşlet. Mesleki Uyg.

2009-2010
Ön Lisans

Dondurma Teknolojisi

2015-2016
Lisans

Yeni Ayırma Teknikleri

2015-2016
Lisans

Kimya Müh. Tasarım I

2015-2016
Lisans

Kimya Müh. Tasarım II

2016-2017
Lisans

Yeni Ayırma Teknikleri

BİLİMSEL DERNEK, ORGANİZASYON VE KURULUŞLARDAKİ ÜYELİKLER/GÖREVLER

01.04.2013 - Devam Ediyor
Üye

ACS

01.05.1999 - Devam Ediyor
Üye

Gıda Mühendisliği

01.01.2010 - Devam Ediyor
Üye

TEMA

KATILDIĞI BİLİMSEL KONGRE/SEMPOZYUM VE BİLİMSEL TOPLANTILAR

Ağustos 2016
İzmir

12. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi (UKMK)

Mayıs 2016
Sarajevo

2nd INTERNATIONAL CONGRESS ON APPLIED BIOLOGICAL SCIENCES

Temmuz 2016
Praha

Self-assembly in the World of Polymers

Nisan 2012
Louisiana

ACS 254

ETKİNLİK ORGANİZASYONU

 • Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, Düzenleme Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Eylül 2004
 • 13. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi (UKMK), Bilim Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Eylül 2018
 • 13. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi (UKMK), Düzenleme Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Eylül 2018